Kar    t G    ler Ingrandisci

Online only

Kar t G ler

Editore Tektime
ISBN: 9788873045816

Sono disponibili le seguenti combinazioni formato/protezione:
  • epub

Serve Aiuto su formati e protezione?

€ 4,99

Serve aiuto?

PAGAMENTI SICURI
PAGAMENTI SICURI

Scheda libro

Kar t g ler kendini, her birimizin i inde var olan b y k ikili in stesinden gelecek bir alternatif olarak sunuyor Hayatta ka kez iki alternatifinin de olumlu ve olumsuz sonu lara sahip oldu u ve bunlardan birisini se me eyleminin ger ek bir ehitli e d n t durumlarla y zle tik Hangisinin takip edilecek do ru yol oldu u ve bu se imin sonu lar hakk nda iyice d n p ta nmal y z br br Kar t g ler Kahin serisinin ilk ser veni Ana karakterler Kahin ve ayr lmaz macera orta Renato lk ad mda Kahin, monotonluktan yorulmu bir halde, hayallerinin ger ekle ece i umuduyla da a do ru kutsal olaca na s z verdi i bir gezi yapmay teklif ediyor Da a t rmand ktan sonra, kendisine yolunda yard m etmeye s z veren bilgelik dolu eski bir koruyucu kad nla kar la yor Koruyucunun da yard m yla, imkans z n m mk ne d n t bir yer olan umutsuzluk ma aras na girmesini sa layacak kimlikleri kendisine veren g revi yerine getiriyor Tuzaklar ge ip ilerleyerek zaman n ve mekan n s n rlar n a p kalbin en derin zlemlerini anlayabildi i gelece i g ren g l birine d n t gizli odaya ula yor Ma aradan ayr larak koruyucuyu tekrar buluyor ve Renato adl o lanla beraber daha da karma k bir g reve g nderiliyor Orada, adaletsizlikleri d zelterek, birilerine kendilerini tekrar bulup dengesiz hale gelmi kar t g leri yeniden bir araya getirmede yard m etmeliler B ylece heyecan, merak, romantizm ve dram s z veren ilk b y k maceralar ba l yor br br PUBLISHER: TEKTIME

30 altri titoli della stessa categoria: