Quên là một thứ ảo tưởng Ingrandisci

Online only

Quên là một thứ ảo tưởng

Editore gutierrez
ISBN: 9788826085609

Sono disponibili le seguenti combinazioni formato/protezione:
  • epub / watermark

Serve Aiuto su formati e protezione?

€ 57,99

Serve aiuto?

PAGAMENTI SICURI
PAGAMENTI SICURI

Scheda libro

Quên là một thứ ảo tưởng mà những người trẻ hết yêu đều nghĩ rằng mình sẽ làm được. Nhưng rồi cũng hoài công. Nhưng rồi cũng bỏ cuộc.

Chúng ta chẳng bao giờ quên được, chỉ là đến một lúc nào đó, nghĩ về nhau, nhắc đến nhau, không còn gợn chút xao lòng hay bão nổi. Bởi có những chuyện không thể quên, chỉ có thể quen với việc không-còn-nữa.

30 altri titoli della stessa categoria: